divendres, 28 de gener de 2011

LLEGIR

He treballat el vocabulari a partir de poemes i endevinalles amb un grup de 1r d'ESPA. S'ha de tenir en compte que és un grup d’adults amb un nivell molt baix i amb poc domini de la informàtica. L’activitat ha donat molt bon resultat i ha estat molt ben acollida pels alumnes, els quals malgrat les seves mancances han aconseguit fer servir el WORDLE. Els resultats són els que estan penjats.

dimecres, 19 de gener de 2011

Les noves tecnologies a l'ensenyament de llengua

Ens trobam en un món amb canvis constants, moltes vegades les innovacions tecnològiques van molt per davant de les persones, però els més joves ja han nascut en un món d'innovació i estan més familiaritzats amb la tecnologia que els adults. És per aquest motiu que l'ensenyament s'ha d'adaptar a nous enfocaments per poder arribar millor a la realitat de l'alumnat i utilitzar la tecnologia com una eina útil.

Dins el camp de l'ensenyament de llengües hi ha moltíssimes possibilitats que ens aporta la informàtica i internet, les quals hem d'usar com a complement de les classes tradicionals, en el cas de la llengua catalana disposam de programes com el PELC o webs com educared o XTEC, entre d'altres, que són un bon complement per fer activitats de llengua a través d'internet.

En definitiva, les TIC de cada vegada són més presents en la vida diària i també ho haurien d'esser a la vida escolar com a instrument de recerca d'informació i de contacte personal i intercanvi a través de correu electrònic, blogs, xarxes socials, etc. Es tracta d'adaptar les noves realitats a l'ensenyament de llengua. Esper jo poder-ho aconseguir també.